Om ejendommen

Ejendommene blev bygget i perioden 1936 - 1937, og og blev taget i brug, henholdsvis på Højdevej i 1936 og på Tycho Brahes Alle i 1937. I 40 år fungerede de som udlejningsejendomme, men den 1. juli 1977 blev Kirsten Kimers Gård stiftet som en andelsboligforening.

Om navnet Kirsten Kimer

Navnet stammer formodentlig fra folkevisens Kirsten Kimer. Emanuel Hansen, der i en årrække fra 1919 var formand for den nuværende villaby på stedet, Hellebo, dengang kaldet Søfryd B, fortæller i en bog om københavnske gadenavne historien om navnets tilblivelse.

Jorden var udstykket fra gården Lykkeshøj ved hjørnet af Højdevej og Kastrupvej. Foran denne gård var det hvert år i ”havetiden” plantet to træfigurer, en bondekone og en bondemand, som uvist af hvilken årsag var blevet døbt Kirsten Kimer og Per Døver.

Den lokale tradition sagde dog, at de ikke var folkevisepersoner, men at de var en gengivelse af de første hollændere, der kom til Store Magleby i 1521. de er da også efter gårdens nedlæggelse behørigt anbragt på Amagermuseet.

Emanuel Hansen, som fik lov at kalde de første veje Kirsten Kimers Vej og Per Døvers Vej efter træfigurerne – hvilket afstedkom en række vejopkaldelser efter sagn- og folkevisepersoner på stedet – kan dog berette, at de to figurer ikke oprindelig havde noget med Amager at gøre.

Gårdejeren på Lykkeshøj fortalte ham nemlig for et halvt hundrede år siden, at han havde fundet dem i en marskandiserbutik i det indre København.